В Україні 1960-80-ті роки

У період 60-х – першої половини 80-х років був одним з найбільш складних і суперечливих періодів історії України. З одного боку, не можна не відзначити цілу низку безумовно позитивних здобутків, а з іншого – в економіці та суспільному житті відбувались значні деформації. Восени 1964 року Першим секретарем ЦК КПРС було обрано Л. Брежнєва. 1960-80-ті роки в Україні відбулися різні цікаві події, про які ми вам розповімо.

Верховну Раду СРСР очолив М. Підгорний, а Раду Міністрів – О. Косигін. До речі, перших двох керівників об’єднувала тривала спільна робота в Україні. Нове керівництво й насправді в середині 60-х років здійснило спробу провести господарську реформу в промисловості та сільському господарстві. Автором та ініціатором проведення реформ був О. Косигін.

На пленумі ЦК КПРС у вересні 1965 року було прийнято рішення про поступовий перехід промисловості на економічні методи господарювання, управління, використання товарно-грошових відносин, впровадження госпрозрахунку, матеріального стимулювання праці працівників, більш широкого залучення передового світового досвіду, стимулювання господарської ініціативи.

Моральний стан радянського суспільства (60-80 роки 20-го ст.)

  1. Відбувалася криза суспільної свідомості.
  2. Відбувалися звуження демократії, бюрократичне засилля, порушення законності, нехтування прав і свобод людини.
  3. Почала формуватися подвійна мораль радянського суспільства.
  4. Зростав розрив між гаслами і реальними справами.
  5. Відновлювалися репресії проти інакомислячих.
  6. Широкого розмаху набули приписки на виробництві, хабарництво, казнокрадство, формування мафіозних структур і зрощування їх з державним апаратом. Особливо це торкнулося торгівлі й правоохоронних органів.
  7. У суспільстві панували апатія, скептицизм, зневіра в справедливість.
  8. Соціальним злом стало поширення алкоголізму і п’янства.
  9. Зростали побутові злочини.

Добавить комментарий